MARK TALK

Under Mark Tech Expo arrangeras årets främsta marknadsföringskonferens, Mark Talk. Här får du ta del av framtidens marknadsföring, delta i workshops samt lyssna till huvudtalare på internationell nivå som tar upp helt nya möjligheter samt visar vägen i det enorma utbudet av ny teknik. Här finns möjligheten att ta del av trendspaningar, branschspecialister och innovatörer. Ett högkvalitativt innehåll är inte bara en liten del av mässan, det är en av dess viktigaste byggstenar.

Temaspåren för konferensen är :

Digitalisering och trender i framtiden

Den hållbara marknadsföringsstrategin

Modern och kreativ brandingstrategi

Marknadsföringens möjligheter och utmaningar

Upphandling, - den framgångsrika upphandlingsstrategin

Framtidens marknadsavdelning

För mer information om
konferensen kontakta

Delar av konferensprogrammet börjar publiceras hösten 2020.

Arrangör

Nordic Live Expo AB


E-post: info@liveexpo.se
Telefon: +46 (0)31 – 788 45 20

Praktisk info

Vi har öppet 15-16 september 2021

15 sept 09.00 - 17.00

16 sept 09.00 - 16.00